ارتباط با ما

مدیر مسئول: اسماعیل شهریاری‌سرچشمه

نشانی پستی: میدان امام حسین، ابتدای خیابان ۱۷ شهریور، کوچه بختیاری، پلاک ۶، واحد ۴
کد پستی: ۱۱۵۳۹۷۳۷۵۵
تلفن: ۷۷۵۱۴۴۷۸
دورنگار: ۷۷۶۲۵۰۵۰
پست الکترونیکی: s_a_tabligh@yahoo.com